Välj en sida

Tjänster

Tjänsteutbud

Vi är specialister på plåtslageriarbeten och vi jobbar mycket med tak ocn byggnadsställningar. Dock har vi expertis inte bara inom plåt, utan även i andra material. Vi arbetar mycket med tegel och även trä. Vi gör det allra mesta som har med plåtslageri att göra plus lite annat. Vi åtar oss både stora som små arbeten, alla kunder är lika viktiga för oss.

 

 

Anlita oss för

 • takbyte
 • tegeltak
 • falsade plåttak
 • taksäkerhetskontroller
 • hängrännor/rör
 • fönsterbleck
 • tröskelbleck
 • plåtsmyg
 • skorstenshuv
 • takkupor
 • garagebyggen
 • altanbyggen
 • måleriarbeten
 • panelbyten.

Smedgårdens Bygg AB